Usługi

Nasze biuro rachunkowe realizuje usługi na najwyższym poziomie. Ciągle rozwijamy się dodając nowe usługi do naszej oferty. A Tobie w czym możemy pomóc?

Książka przychodów i rozchodów

  • Prowadzanie księgi przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencje VAT,
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
  • Rozliczanie operacji na rachunkach bankowych,
  • Rozliczanie transakcji międzynarodowych ( deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
  • Zaświadczenia Z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
  • Wszelkie inne czyności